Ratkaisuja ikääntyville organisaatioille:

oppimisen optimointi sillaksi sukupolvien välille

Mikä on väestön ikääntymisen vaikutus sinun organisaatiollesi? Menettääkö organisaatiosi arvokasta tietoa lisääntyvän eläköitymisen myötä? Vai eikö organisaatiosi hyödynnä tarpeeksi vanhempien työntekijöiden kykyjä ja nuoremman sukupolven mahdollisuuksia? Kuinka paljon yrityksesi menettää arvokasta tietoa ikääntyvän työvoiman myötä?

Lisäämällä sukupolvien välistä oppimista (engl. intergenerational learning, IGL) on keino, jota organisaatiot voivat käyttää nuorten ja vanhojen työntekijöiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen ja tiedon menettämisen ehkäisemiseksi. Jos haluat tietää lisää katso video tai [kokeile IGL-peliä].

Onko organisaatiosi jo tietoinen näistä asioista ja kiinnostunut työntekijöiden välisen tiedonjaon maksimaalisesta hyödyntämisestä? Vai onko organisaatiosi vasta alkanut tiedostaa nämä haasteet? Jos vastaus on kyllä, tämä Web-sivusto voi sisältää monia hyödyllisiä työkaluja, jotka auttavat sinua kohtaamaan nämä ongelmat.

Sukupolvien välisen oppimisen etuja ovat kriittisen tiedon ja taitojen menettämisen ehkäisy, vanhemman työvoiman tehokkaampi hyödyntäminen, sekä nuorten että vanhempien työntekijöiden kompetenssin lisääminen sekä innovoinnin stimulointi.

Tämä Web-sivusto on SILVER-nimisen eurooppalaisen projektin tulos. Projektin tavoitteena oli kehittää työkalupakki, jonka avulla organisaatiot voivat edistää sukupolvien välistä oppimista. Sivusto sisältää myös tutkimuspohjaista tietoa liittyen SILVER-projektin kehitttämiin interventioihin.

Lataa työkalupakki zip-paketti täältä.