Λύσεις για επιχειρήσεις που γερνούν:


Βελτιστοποίηση της μάθησης ως γέφυρα μεταξύ γενεών

Ποιος είναι ο αντίκτυπος της γήρανσης του πληθυσμού στην επιχείρησή σας; Μήπως η επιχείρησή σας χάνει σημαντικές γνώσης λόγω μιας πιθανής αύξησης των ποσοστών συνταξιοδότησης; Ή μήπως η επιχείρησή σας δεν αξιοποιεί στο έπακρο τις ικανότητες των γηραιότερων εργαζομένων και το δυναμικό των νεότερων γενεών;  Ποιο είναι το πιθανό κόστος για την εταιρία σας, αν χάσει πολύτιμες γνώσεις λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού;

Η ενίσχυση της μάθησης μεταξύ γενεών (διαγενεακή μάθηση ή ΔΓΜ) είναι μια προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επιχειρήσεις για να αντιμετωπιστεί η μη αξιοποίηση γηραιότερων και νεότερων εργαζομένων και η αποτροπή πιθανής απώλειας γνώσεων. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα κάντε κλικ για να δείτε ένα βίντεο ή δοκιμάστε ένα παιχνίδι για την ΔΓΜ.

Έχει ήδη η επιχείρηση σας επίγνωση αυτών των ζητημάτων και ενδιαφέρεται για την περαιτέρω μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ των εργαζομένων; Ή η επιχείρησή σας μόλις τώρα άρχισε να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα; Αν ναι, τότε αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει χρήσιμα εργαλεία για να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα.

Τα οφέλη της χρήσης διαγενεακής μάθησης περιλαμβάνουν: την αποτροπή της απώλειας ουσιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων, τη βελτίωση της κινητικότητας γηραιότερων εργαζομένων, την αύξηση των ικανοτήτων γηραιότερων και νεότερων εργαζομένων και την τόνωση της καινοτομίας.

Ο παρών ιστότοπος είναι το αποτέλεσμα ενός ευρωπαϊκού προγράμματος ονόματι SILVER το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη μιας Εργαλειοθήκης για την υλοποίηση παρεμβάσεων διαγενεακής μάθησης σε επιχειρήσεις. Μπορείτε επίσης να βρείτε στοιχεία βασισμένα σε έρευνες σχετικά με παρεμβάσεις που αναπτύσσονται από το έργο SILVER.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον οδηγό για το κουτί εργαλείων ΔΓΜ