Oplossingen voor vergrijzing binnen organisaties:

Het optimaliseren van leren als brug tussen generaties

Welke impact heeft de vergrijzing op uw organisatie? Verliest uw organisatie mogelijk waardevolle kennis door een mogelijke stijging van het aantal gepensioneerden? Of wordt de capaciteit van oudere medewerkers en jongere generaties door uw organisatie onderbenut? Wat zijn de mogelijke kosten voor uw organisatie van het verlies van waardevolle kennis als gevolg van de vergrijzing ?

Het stimuleren van leren tussen generaties (intergeneratieleren of IGL) is één van de benaderingen die organisaties kunnen gebruiken om met onderbenutting van oudere en jongere medewerkers om te gaan en om mogelijk verlies van kennis te voorkomen. Wilt u meer weten, kijk hier naar een video of  probeer hier de IGL game!

Bent u zich al bewust van deze problematiek en geïnteresseerd om de voordelen van kennisuitwisseling tussen werknemers te maximaliseren? Of staat uw organisatie aan het begin om hiermee om te gaan, dan biedt deze website mogelijk nuttige tools die u hierbij kunnen helpen.

De voordelen van het gebruik van intergeneratie-leren zijn: het vermijden van kennisverlies en vaardigheden, het verbeteren van mobiliteit voor oudere medewerkers, het vergroten van competenties van oudere en jongere medewerkers en het stimuleren van innovatie.

Deze website maakt deel uit van een Europees project, Silver. Het Silver project heeft als doel een toolkit te ontwikkelen om interventies gericht op intergeneratie-leren te kunnen implementeren.

Verder onderzoek met betrekking tot de ontwikkelde interventies van het Silver team kunt u hier vinden.

Klik hier om de IGL Toolkit zipfile te downloaden!